Τυποποίηση εισαγωγής δεδομένων

Τυποποίηση εισαγωγής δεδομένων για τα δεδομένα που εισάγουμε το Σεπτέμβριο 2013.