Ενυδρίς

Βάση υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων

Η Ενυδρίς είναι λογισμικό για server. Περιλαμβάνει βάση δεδομένων και σύστημα πρόσβασης σ’ αυτήν μέσα από το web. Αποθηκεύει σταθμούς, όργανα, και χρονοσειρές, ενώ μπορεί να λειτουργήσει με κατανεμημένο τρόπο, έτσι ώστε πολλοί συνεργαζόμενοι φορείς να έχουν καθένας τη δική του ανεξάρτητη εγκατάσταση σε δικό του server και να μοιράζονται όλοι μαζί ένα κοινό portal που να αποτελεί τη λογική ένωση όλων των βάσεων.

Λειτουργεί με Python και Django, που σημαίνει ότι μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα και να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε RDBMS υποστηρίζεται από το Django, όπως PostgreSQL, MySQL και Oracle (μέχρι στιγμής έχει δοκιμαστεί μόνο σε PostgreSQL). Περιλαμβάνει σύστημα διαχείρισης χρηστών και διαβάθμιση των δικαιωμάτων πρόσβασης.

Επίσης, διαθέτει API με το οποίο μπορεί να συνεργάζεται με εφαρμογές GIS, όπως ArcGIS ή Google Maps, προσφέροντας λειτουργίες GIS ενσωματωμένες στην εφαρμογή web.