Γεωγραφικά Δεδομένα, Μεταδεδομένα και Υπηρεσίες του Υδροσκοπίου

Γεωευρετήριο

Το Γεωευρετήριο του Υδροσκοπίου (ΕΤΥΜΠ) που διατίθεται και σε έκδοση ελεύθερου κώδικα (open source) προσφέρει έναν εύχρηστο και απλό τρόπο αναζήτησης και λήψης γεωγραφικών δεδεομένων.

Γεωγραφικά Δεδομένα

Ο χάρτης των δορυφορικών εικόνων προέρχεται από επεξεργασία εικόνων LandSat. Οι εικόνες αυτές έχουν παραχωρηθεί δωρεάν από:

  • Κέντρο Παρατήρησης Γήινων Πόρων και Επιστήμης (EROS) της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS)
  • Πλατφόρμα ESDI (Earth Science Data Interface) της υπηρεσίας Global Land Cover Facility (GLCF)

Η επεξεργασία αυτή περιελάμβανε τα στάδια:

  • Της συγχώνευσης του παγχρωματικού με τα πολυφασματικά κανάλια, ώστε να βελτιωθεί η διακριτική ικανότητα της τελικής εικόνας στα 15 μέτρα.
  • Της ραδιομετρικής διόρθωσης, ώστε να έχουμε παρόμοιες αποχρώσεις σε όλη την έκταση που καλύπτεται.

Λεξικό Γεωγραφικής Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων (αγγλική έκδοση)

Οδηγίες χρήσης Διαλειτουργικού Χάρτη

Υπηρεσίες WMS

Το site παρέχει υπηρεσίες Web Map Services (WMS) σύμφωνα με τον ορισμό του Open Geospatial Consortium. Ο πίνακας και τα URL των υπηρεσιών αυτών είναι:

  • Background, Τοπογραφικό Υπόβαθρο: http://thyamis.itia.ntua.gr/ArcGIS/services/Background/MapServer/WMSServer
  • Greece_Geophysical, Γεωφυσικός Χάρτης της Ελλάδας: http://thyamis.itia.ntua.gr/ArcGIS/services/Greece_Geophysical/MapServer/WFSServer
  • HydroMeteoStationsGR, Χάρτης Μετεωρολογικών και Υδρομετρικών Σταθμών της Ελλάδας: http://thyamis.itia.ntua.gr/ArcGIS/services/HydroMeteoStationsGR/MapServer/WMSServer
  • RegionMap, Χάρτης Δορυφορικών Εικόνων: http://thyamis.itia.ntua.gr/ArcGIS/services/RegionMap/MapServer/WMSServer

Μεταδεδομένα

Για τα δεδομένα του Υδροσκοπίου υπάρχουν τα παρακάτω αρχεία μεταδεδομένων που τα περιγράφουν. Το περιεχόμενο και το σχήμα (xml) των μεταδεδομένων αυτών είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Inspire.