Επικοινωνία

Ειδική Γραμματεία Υδάτων,
Αμαλιάδος 17, 4ος όροφος
115 23  Αθήνα

Email: hydroscope@hydroscope.gr
Τηλ:  2106475101
Φαξ:  2106994357