Η έκδοση 4.0 του Υδρογνώμονα είναι διαθέσιμη

Η νέα έκδοση του Υδρογνώμονα 4.0 είναι άμεσα διαθέσιμη. Ο Υδρογνώμονας είναι πλέον εφαρμογή ελεύθερου λογισμικού με τον κώδικά του ελεύθερα διαθέσιμο με όρους χρήσης GNU General Public License 3.0. Η νέα έκδοση υποστηρίζει μεταξύ άλλων και τα εξής:

  • πρότυπο αποθήκευσης χρονοσειρών του openmeteo.org «*.hts» που είναι συμβατό με το σχεδιασμό που υιοθετήθηκε στο Υδροσκόπιο
  • υποστήριξη πολυγλωσσίας (unicode)
  • απεριόριστα είδη χρονικών βημάτων και αυξημένη ευελιξία για την αναπαράσταση πρωτογενών και επεξεργασμένων δεδομένων.
  • νέοι αλγόριθμοι επεξεργασίας δεδομένων και νέες επεξεργασίες όπως επιφανειακή ολοκλήρωση βροχοπτώσεων, επεξεργασία υδρομετρήσεων, κ.α.
  • εισαγωγή δεδομένων από ελεύθερα διαμορφωμένα αρχεία κειμένου (text files)
  • ρυθμίσεις για την προσαρμογή του λογισμικού σε διαφορετικές περιοχές και κλιματικές ζώνες. (π.χ. ρυθμίσεις ζώνης ώρας και αρχής υδρολογικού έτους).

Διαβάστε περισσότερα για τον Υδρογνώμονα και κατεβάστε τον ελεύθερα στον υπολογιστή σας. Δεν απαιτείται διαδικασία εγκατάστασης. Το λογισμικό είναι άμεσα εκτελέσιμο σε όλους τους υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows ενώ μπορεί να τρέξει και σε i386 Unix/Linux χρησιμοποιώντας το WINE.