Λαζαρίδης και Συνεργάτες Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Μελετών ΑΕ

Η εταιρεία Υδροεξυγιαντική Λ.Σ.Λαζαρίδης και Σια ΕE έχει αδιάκοπη παρουσία στο χώρο των υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών μεγαλύτερη από 25 χρόνια. Κατά το διάστημα αυτό έχει εκπονήσει μελέτες διαφόρων σταδίων για μεγάλα υδραυλικά έργα και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων. Ενδεικτικά αναφέρονται σειρά μελετών υδρολογίας, διαχείρισης υδατικών πόρων και περιβαλλοντικών μελετών του έργου εκτροπής του Αχελώου, το φράγμα Γαδουρά Ρόδου, το φράγμα Αποσελέμη Κρήτης, το φράγμα Τριανταφυλλιάς Φλώρινας, το φράγμα Σχοινά Καρπάθου, κ.λ.π.

Συμμετέχει στην «Κ/Ξ Υδατοσυστημάτων Αιγαίου», στην εκπόνηση της μελέτης ανάπτυξης εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων των νήσων Αιγαίου, για την οποία πραγματοποίησε το σύνολο των υδρολογικών αναλύσεων και επεξεργασιών και την κατάρτιση των μοντέλων βροχής-απορροής και του υδατικού ισοζυγίου, ενώ συμμετέχει και σε όλα τα λοιπά στάδια κατάρτισης και ανάλυσης των μαθηματικών διαχειριστικών ομοιωμάτων. Για την κατάρτιση των μοντέλων αυτών, έκανε χρήση σχετικού ειδικού λογισμικού του ΕΜΠ, που εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε μέσω της συνεργασίας των δύο φορέων στις απαιτήσεις της μελέτης.

Η εταιρεία διαθέτει έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες με μακρά εμπειρία σε σχετικά θέματα. Η υποδομή της περιλαμβάνει εγκαταστάσεις σύγχρονου μηχανογραφικού εξοπλισμού, με υψηλής τεχνολογίας κεντρικούς διακομιστές και τερματικά, ενώ διαθέτει και χρησιμοποιεί στις πλήρεις τους δυνατότητες λογισμικά τελευταίας τεχνολογίας (GIS, CAD, AEC, Βάσεις δεδομένων, Intranet, Εφαρμογές γραφείου, κτλ.). Το δυναμικό της περιλαμβάνει μελετητικά πτυχία στις κατηγορίες υδραυλικών, γεωτεχνικών, περιβαλλοντικών και στατικών.

Δικτυακός τόπος της εταιρίας