Γρήγορη εκκίνηση παραδείγματος Υδρογείου

 

Για γρήγορη εκκίνηση του παραδείγματος μοντελοποίησης Βοιωτικού Κηφισού που διατίθεται με την εγκατάσταση της Υδρογείου ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Εκκίνηση demo project από αρχική οθόνη Windows:
  Start – ntua – hydrogeios – MW demo project
 2. Εγκατάσταση απαραίτητων αρθρωμάτων από αρχική οθόνη MapWindow:
  Plug-ins/Εργαλεία – MWHYDROGEIOS και
  Plug-ins/Εργαλεία – Watershed Delineation
 3. Εκκίνηση αρθρώματος Υδρογείου από αρχική οθόνη MapWindow:
  MW Hydrogeios – Geographic operations
 4. Εκκίνηση μηχανής Υδρογείου από άρθρωμα Υδρογείου:
  ‘Build Topology’ και μετά ‘Start Hydrogeios Engine’