Γεωθεσία Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΕΠΕ

Η Γεωθεσία Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΕΠΕ δραστηριοποιείται κυρίως στην ανάπτυξη Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και λογισμικού ποιοτικού ελέγχου δεδομένων, στην σύνταξη μελετών, προδιαγραφών και τευχών δημοπρατήσεων συνθέτων και υψηλής τεχνολογίας έργων και στην εκπαίδευση.

Αναλυτικότερα η εταιρία εξειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς:

 • Σύνταξη μελετών:
  • Τοπογραφικών αποτυπώσεων.
  • Φωτογραμμετρίας, επεξεργασίας αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων (HR, VHR) για την δημιουργία ορθοφωτοχαρτών.
  • Συγκοινωνιακών και οδοποιίας.
  • Τηλεπισκόπησης.
  • Έργων Γεωργικής Ανάπτυξης.
 • Ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση μοντέλων γεωγραφικών βάσεων δεδομένων.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση μοντέλων αλφαριθμητικών βάσεων δεδομένων.
  • Δημιουργία δεδομένων, χωρικών και αλφαριθμητικών.
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.
  • Δημιουργία εφαρμογών λογισμικού γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών σε πλατφόρμες GIS και WEB GIS : ESRI (ArcGIS, Arc/Info, ArcGIS Server, ArcIMS, ESRI MapObjects, ArcSDE), Autodesk (Map, Land, Mapguide), Manifold, Oracle Spatial.
  • Δημιουργία εφαρμογών λογισμικού σε περιβάλλον RDBMS (Oracle, SQLServer, MySQL).
 • Σύνταξη προδιαγραφών.
 • Σύνταξη τευχών δημοπρατήσεων συνθέτων και υψηλής τεχνολογίας έργων
 • Ανάπτυξη λογισμικού ποιοτικού ελέγχου δεδομένων
 • Εκπαίδευση

Προϊόντα που παράγονται από την «Γεωθεσία Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΕΠΕ» είναι:

 • Υπηρεσίες Συμβούλου σε εφαρμογές: Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (IACS), δημιουργία Γεωργικών Μητρώων μονίμων καλλιεργειών (Αμπελουργικό, Ελαιοκομικό, Εσπεριδοειδών)
 • Υπηρεσίες Συμβούλου για τον σχεδιασμό και δημιουργία κέντρων διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών
 • Ανάπτυξη εφαρμογών GIS και Internet GIS (ESRI, Autodesk) σε περιβάλλον Microsoft.Net
 • Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών από την επεξεργασία αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων (γεωμετρική – ραδιομετρική διόρθωση)
 • Ψηφιοποίηση (σάρωση), διανυσματοποίηση αναλογικών χαρτών και δημιουργία ενιαίων γεωγραφικών βάσεων δεδομένων
 • Παραγωγή χαρτών για εκδόσεις
 • Υπηρεσίες διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών και τεχνολογιών Internet
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις μεγάλης κλίμακας, τριγωνισμοί, συλλογή δεδομένων για γεωμετρική διόρθωση αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, εργασίες με GPS
 • Δημιουργία υδρολογικών μοντέλων (φυσιογραφική ανάλυση)
 • Τυποποιήσεις και Έλεγχοι Ποιότητος

Η οργανωτική δομή της «Γεωθεσίας Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΕΠΕ» αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Διεύθυνσης και προώθησης πωλήσεων
 • Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
 • Τμήμα Παραγωγής Δεδομένων GIS
 • Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών GIS και Βάσεων Δεδομένων
 • Τμήμα Υπηρεσιών Συμβούλου ανάπτυξης συστημάτων και υποδομών GIS.

Δικτυακός τόπος της εταιρίας