ΦΑΚ Ενυδρίδας

Όταν προσπαθώ να κατεβάσω χρονοσειρά είναι σε αρχείο .hts. Πώς μπορώ να το ανοίξω;

Είναι αρχείο απλού κειμένου, οπότε μπορείτε να το ανοίξετε σε οποιονδήποτε editor. Μπορείτε επίσης να το ανοίξετε με τον Υδρογνώμονα. Αν θέλετε να το ανοίξετε στο LibreOffice Calc ή στο Microsoft Excel, τότε πρέπει να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση, είτε από τον Υδρογνώμονα (Edit, Select all και μετά Edit, Copy with dates), είτε από έναν editor (επιλέγοντας μόνο τις εγγραφές της χρονοσειράς, χωρίς τις λίγες πληροφοριακές γραμμές που έχει στο πάνω μέρος το αρχείο .hts).

Πώς μπορώ να εισαγάγω τη γεωγραφική θέση (συντεταγμένες) ενός σταθμού;

Συμπληρώστε τα πεδία «τετμημένη» (abscissa) και «τεταγμένη» (ordinate) είτε με το γεωγραφικό μήκος και πλάτος (σε μορφή δεκαδικών αριθμών, π.χ. 23.1234 και 38.7654), είτε με τις συντεταγμένες Χ και Υ σε ΕΓΣΑ’87. Στο πεδίο SRID συμπληρώστε 4326 αν πρόκειται για γεωγραφικό μήκος και πλάτος και 2100 αν πρόκειται για ΕΓΣΑ’87 (στην τελευταία περίπτωση το σύστημα θα μετατρέψει αυτόματα σε WGS84/ETRS89).

Πώς μπορώ να ενημερώσω μια χρονοσειρά στη βάση;

Είτε θα ανεβάσετε ένα αρχείο .hts που θα περιέχει μόνο νέες εγγραφές για να προστεθούν μετά το τέλος της ήδη υπάρχουσας χρονοσειράς, είτε ένα αρχείο .hts που θα αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου την υπάρχουσα χρονοσειρά. Επομένως ο μόνος τρόπος να προσθέσετε εγγραφές στην αρχή ή στη μέση μιας χρονοσειράς είναι να κατεβάσετε τη χρονοσειρά, να προσθέσετε τις νέες εγγραφές στο αρχείο .hts, και να το ανεβάσετε. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση των αρχείων .hts υπάρχουν στο ΦΑΚ Υδρογνώμονα.

Στη σελίδα της Ενυδρίδας όπου σας δείχνει τις πληροφορίες για τη χρονοσειρά («Λεπτομέρειες χρονοσειράς») πατήστε το «edit» (δίπλα στην επικεφαλίδα της σελίδας). Στο κάτω μέρος, επιλέξτε («Data») το αρχείο .hts που θέλετε να ανεβάσετε. Ακριβώς από κάτω, επιλέξτε «Overwite existing» αν θέλετε η αποθηκευμένη χρονοσειρά να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου από αυτήν που ανεβάζετε, ή «Append to existing» αν θέλετε αυτή που ανεβάζετε να προστεθεί μετά το τέλος της ήδη αποθηκευμένης. Στην τελευταία περίπτωση, το σύστημα θα ελέγξει πως όλες οι εγγραφές που ανεβάζετε έπονται των ήδη αποθηκευμένων, και αν δεν είναι έτσι θα αρνηθεί την ενημέρωση.