Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων και των συνεργαζόμενων φορέων στα συστήματα του Υδροσκοπίου που πραγματοποιήθηκε από τις 8/3 έως 17/3/2010 στα γραφεία της ΚΥΥ.

Οι παρουσιάσεις του προγράμματος εκπαίδευσης είναι διαθέσιμες από τη σχετική ιστοσελίδα.